top of page

Is jouw website wettelijk in orde ?

Bijgewerkt op: 1 feb.


U ligt er allicht niet wakker als de juridische vermeldingen op je website er niet staan of niet compleet zijn. Toch ben je dat eigenlijk wettelijk wel verplicht en oogt het meteen een stuk professioneler en transparanter als de disclaimer of wettelijke vermelding op je website minimaal in orde is.


Jouw website moet de volgende gegevens verplicht vermelden:

 • (Handels)naam of de naam van je zaak

 • Geografisch adres, in principe is dit het adres waarmee je in de KBO voor ondernemingen bent opgenomen

 • Ondernemingsnummer (in België identiek aan je BTW nummer BE 0123.456.789)

 • Contactgegevens, waar mensen jou kunnen bereiken (postadres, e-mailadres of een contactformulier zijn mogelijk)

Telefoon, gsm en/of faxnummer zijn niet verplicht.


Vennootschap

Heb je een vennootschap dan moet je een aantal bijkomende gegevens vermelden :

Dit is van toepassing voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), een coöperatieve vennootschap (CVBA en CVOA), een naamloze vennootschap (NV), een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) en het economisch samenwerkingsverband (ESV)

 • De rechtsvorm voluit of afgekort

 • Nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap (= maatschappelijke zetel)

 • Het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door het toepasselijke rechtsgebied - zie stempel van rechtbank van koophandel op de authentieke oprichtingsakte.

 • Indien van toepassing, het feit dat de vennootschap in vereffening is

Activiteiten waarvoor speciale vergunningen nodig zijn of die onder de gereglementeerde beroepen vallen moeten een aantal extra vermeldingen opnemen, met name :

 • De beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waartoe het bedrijf behoort

 • De beroepstitel en het land waarin die titel werd toegekend

 • De toepasselijke beroepsregeling

 • De gegevens van de toezichthoudende autoriteit (bij speciale vergunningen)


E-Commerce sites

Indien je website producten of diensten aanbiedt die online aangekocht kunnen worden, dan voeg je best ook je algemene verkoopsvoorwaarden toe, en moet je het volgende zeker vermelden :

Belangrijkste kenmerken van die producten en/of diensten

 • Tarieven van je diensten

 • Prijzen van de producten

 • Duidelijke vermelding van wat al-dan-niet in de prijs zit inbegrepen, zoals BTW inclusief of exclusief, leveringskosten, administratiekosten, financiele kosten, enz..

Wie verkoopt op zijn website kijkt best ook even op infoshopping.be Dat is een website van de FOD Economie en de middenstandsorganisaties waar je heel wat nuttige informatie kunt terugvinden.


Privacywetgeving en cookie-beleid

Als je webbezoekers op je website persoonlijke gegevens kunnen nalaten, dan ben je verplicht om te vermelden :

 • Waarvoor de gegevens worden gebruikt

 • Waar de gegevens worden opgeslagen (vermelding van het bedrijf dat voor opslag en bijhouden zorgt)

 • Hoe de eigenaars van gegevens inzage kunnen krijgen en/of hun vermeldingen kunnen laten aanpassen of verwijderen

 • Door wie deze gegevens worden gebruikt (vermelding derde partijen indien je gegevens uitwisselt met partners en andere bedrijven)

De Europese Wetgeving verplicht vandaag nog steeds de expliciete vermelding van het gebruik van cookies, ook al wil de Europese Commissie die verplichting afschaffen in het kader van hun GDPR richtlijnen die er aan komen. Daardoor moet je eigenlijk die vervelende banner die we allemaal massaal wegklikken nog wel tonen.

Ik hou je op de hoogte van zodra dat niet meer nodig is.


Disclaimer

Idealerwijs voeg je ook een disclaimer toe. Hierin kun je aangeven welke eigendomsrechten van toepassing zijn op de inhoud van je website, en jezelf beschermen tegen aansprakelijkheden die uit je website of je business voortvloeien

De disclaimer bevat dan onder meer :

 • intellectuele eigendomsrechten

 • beperking van aansprakelijkheid

 • toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • het gebruik van cookies

 • Google Analytics (als u daar gebruik van maakt)

 • Hostingbedrijf (informeer waar je Site wordt gehost en welke cookies zij gebruiken)

Als kleine onderneming hoef je heus geen jurist aan te spreken hiervoor. Op de website van ondermeer Unizo kan je standaard documenten vinden die je eenvoudig kunt aanpassen voor jouw bedrijf. Klik hier voor de template (met dank aan Unizo)


In de praktijk

Zoveel vermeldingen ontsieren natuurljk je website als je ze in een hoofd-menu of op je startpagina moest opnemen. Anderzijds is ze helemaal moeilijk wegstoppen ook geen optie want dat is juridisch dan weer niet in orde. Daarom worden ze best in een "footer" vermeld die op alle pagina's zichtbaar is. Inmiddels zijn de meeste web-gebruikers er ook gewoon aan die informatie daar te vinden. Het je een online winkel dan zou ik de verkoopsvoorwaarden apart vermelden. In het ander geval raad ik aan alle gegevens in één pdf document op te nemen en dat downloadbaar te maken onder de noemer "wettelijke vermeldingen"


Wil je specifieker advies of heb je nog bepaalde vragen, stuur dan gerust een e-mail of laat een berichtje op sociale media.

Comments


bottom of page